Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA FULL HD TẠI SHOP GAME_Q. GÒ VẤP, Tp. HCM_Date: 20-05-2016

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA FULL HD TẠI SHOP GAME_Q. GÒ VẤP, Tp. HCM_Date: 20-05-2016Cảm ơn các Anh Em Kỹ Thuật tổ thi công đã nổ lực để công trình hoàn thành đúng tiến độ và đưa hệ thống đi vào sử dụng theo đúng yêu cầu của khách hàng.


LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA FULL HD KHU NHÀ TRỌ & NHÀ PHỐ_Q. THỦ ĐỨC, Tp. HCM_Date: 19-02-2016

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA FULL HD KHU NHÀ TRỌ & NHÀ PHỐ_Q. THỦ ĐỨC, Tp. HCM_Date: 19-02-2016


Cảm ơn các Anh Em Kỹ Thuật tổ thi công đã nổ lực để công trình hoàn thành đúng tiến độ và đưa hệ thống đi vào sử dụng theo đúng yêu cầu của khách hàng.

LẮP ĐẶT BỔ SUNG 4 CAMERA KHOA CẤP CỨU TẠI BÊNH VIỆN NHI ĐỒNG Tp. HCM_Date: 18-05-2016

LẮP ĐẶT BỔ SUNG 4 CAMERA KHOA CẤP CỨU TẠI BÊNH VIỆN NHI ĐỒNG Tp. HCM_Date: 18-05-2016


Cảm ơn các Anh Em Kỹ Thuật tổ thi công đã nổ lực để công trình hoàn thành đúng tiến độ và đưa hệ thống đi vào sử dụng theo đúng yêu cầu của khách hàng.

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG GHI ÂM ĐIỆN THOẠI TẠI CTY GẠCH MEN_Date: 16-05-2016

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG GHI ÂM ĐIỆN THOẠI TẠI CTY GẠCH MEN_Date: 16-05-2016


Cảm ơn các Anh Em Kỹ Thuật tổ thi công đã nổ lực để công trình hoàn thành đúng tiến độ và đưa hệ thống đi vào sử dụng theo đúng yêu cầu của khách hàng.

LẮP ĐẶT BỔ SUNG 2 CAMERA IP + HỆ THÔNG CAMERA FULL HD NÂNG TOÀN BỘ HỆ THỐNG 102 CAMERA TẠI PART HYATT HOTEL_Date: 12-05-2016

LẮP ĐẶT BỔ SUNG 2 CAMERA IP + HỆ THÔNG CAMERA FULL HD NÂNG TOÀN BỘ HỆ THỐNG 102 CAMERA TẠI PART HYATT HOTEL_Date: 12-05-2016 

Thứ Hai, 2 tháng 5, 2016

VỊ TRÍ TRÊN BẢN ĐỒ CỦA CTY KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ AN TÍN

VỊ TRÍ TRÊN BẢN ĐỒ CỦA CTY KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ AN TÍN
Cảm ơn Quý Khách đã  quan tâm, ủng hộ các Sản Phẩm & Dịch vụ của CTY KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ AN TÍN.