Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2016

LẮP ĐẶT BỔ SUNG CAMERA, NÂNG CẤP HỆ THỐNG GHI HÌNH FULL HD 16 KÊNH TRÊN HẠ TẦNG CAMERA ANALOG CŨ TẠI HÃNG Ô TÔ SUBARU_PHÚ NHUẬN, Tp. HCM_Date: 06-04-2016

LẮP ĐẶT BỔ SUNG CAMERA, NÂNG CẤP HỆ THỐNG GHI HÌNH FULL HD 16 KÊNH TRÊN HẠ TẦNG CAMERA ANALOG CŨ TẠI HÃNG Ô TÔ SUBARU_PHÚ NHUẬN, Tp. HCM_Date: 06-04-2016Cảm ơn các Anh Em Kỹ Thuật tổ thi công đã nổ lực để công trình hoàn thành đúng tiến độ và đưa hệ thống đi vào sử dụng theo đúng yêu cầu của khách hàng.LẮP ĐẶT NÂNG CẤP HỆ THỐNG GHI HÌNH FULL HD 16 KÊNH TRÊN HẠ TẦNG CAMERA ANALOG CŨ (QUI MÔ 10 CAMERA) TẠI DNTN KDV KIM HỎN, TÂY NINH_Date: 04-04-2016

LẮP ĐẶT NÂNG CẤP HỆ THỐNG GHI HÌNH FULL HD 16 KÊNH TRÊN HẠ TẦNG CAMERA ANALOG CŨ (QUI MÔ 10 CAMERA) TẠI DNTN KDV KIM HỎN, TÂY NINH_Date: 04-04-2016Cảm ơn các Anh Em Kỹ Thuật tổ thi công đã nổ lực để công trình hoàn thành đúng tiến độ và đưa hệ thống đi vào sử dụng theo đúng yêu cầu của khách hàng.