Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

LẮP ĐẶT NÂNG CẤP HỆ THỐNG GHI HÌNH FULL HD CHO 40 CAMERA ANALOG TẠI TIỆM VÀNG LONG THÀNH_Date: 26-12-2015

LẮP ĐẶT NÂNG CẤP HỆ THỐNG GHI HÌNH FULL HD CHO 40 CAMERA ANALOG TẠI TIỆM VÀNG LONG THÀNH_Date: 26-12-2015Cảm ơn Các Anh Em Kỹ Thuật tổ thi công, lắp đặt công trình này đã làm việc nổ lực để công trình hoàn thành đúng tiến độ và đưa hệ thống đi vào sử dụng theo đúng yêu cầu của khách hàng.


Thứ Hai, 28 tháng 12, 2015

LẮP ĐẶT BỔ SUNG 8 CAMERA FULL HD, NÂNG TỔNG SỐ 40 CAMERA, NÂNG CẤP HỆ THỐNG GHI HÌNH FULL HD TẠI RESORT PHÚ QUỐC_Date: 23-12-2015

LẮP ĐẶT BỔ SUNG 8 CAMERA FULL HD, NÂNG TỔNG SỐ 40 CAMERA, NÂNG CẤP HỆ THỐNG GHI HÌNH FULL HD TẠI RESORT PHÚ QUỐC_Date: 23-12-2015


Cảm ơn Các Anh Em Kỹ Thuật tổ thi công, lắp đặt công trình này đã làm việc nổ lực để công trình hoàn thành đúng tiến độ và đưa hệ thống đi vào sử dụng theo đúng yêu cầu của khách hàng.


LẮP ĐẶT 5 CAMERA + HỆ THỐNG GHI HÌNH FULL HD TẠI NHÀ PHỐ_NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH, Q. PHÚ NHUẬN_Date: 22-12-2015

LẮP ĐẶT 5 CAMERA + HỆ THỐNG GHI HÌNH FULL HD TẠI NHÀ PHỐ_NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH, Q. PHÚ NHUẬN_Date: 22-12-2015Cảm ơn Các Anh Em Kỹ Thuật tổ thi công, lắp đặt công trình này đã làm việc nổ lực để công trình hoàn thành đúng tiến độ và đưa hệ thống đi vào sử dụng theo đúng yêu cầu của khách hàng.


LẮP ĐẶT 16 CAMERA TẠI CTY XĂNG DẦU DƯƠNG ĐÔNG XUYÊN Á_Date: 21-12-2015

LẮP ĐẶT 16 CAMERA TẠI CTY XĂNG DẦU DƯƠNG ĐÔNG XUYÊN Á_Date: 21-12-2015
Cảm ơn Các Anh Em Kỹ Thuật tổ thi công, lắp đặt công trình này đã làm việc nổ lực để công trình hoàn thành đúng tiến độ và đưa hệ thống đi vào sử dụng theo đúng yêu cầu của khách hàng.

LẮP ĐẶT BỔ SUNG 16 CAMERA TẠI CTY XĂNG DẦU DƯƠNG ĐÔNG ÂU CƠ_Date: 19-12-2015

LẮP ĐẶT BỔ SUNG 16 CAMERA TẠI CTY XĂNG DẦU DƯƠNG ĐÔNG ÂU CƠ_Date: 19-12-2015Cảm ơn Các Anh Em Kỹ Thuật tổ thi công, lắp đặt công trình này đã làm việc nổ lực để công trình hoàn thành đúng tiến độ và đưa hệ thống đi vào sử dụng theo đúng yêu cầu của khách hàng.