Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2016

LẮP ĐẶT BỔ SUNG 2 CAMERA IP + HỆ THÔNG CAMERA FULL HD NÂNG TOÀN BỘ HỆ THỐNG 104 CAMERA TẠI PART HYATT HOTEL_Date: 18-06-2016

LẮP ĐẶT BỔ SUNG 2 CAMERA IP + HỆ THÔNG CAMERA FULL HD NÂNG TOÀN BỘ HỆ THỐNG 104 CAMERA TẠI PART HYATT HOTEL_Date: 18-06-2016
Cảm ơn các Anh Em Kỹ Thuật tổ thi công đã nổ lực để công trình hoàn thành đúng tiến độ và đưa hệ thống đi vào sử dụng theo đúng yêu cầu của khách hàng.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét