Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

LẮP ĐẶT BỔ SUNG 2 CAMERA IP + HỆ THÔNG CAMERA FULL HD NÂNG TOÀN BỘ HỆ THỐNG 102 CAMERA TẠI PART HYATT HOTEL_Date: 12-05-2016

LẮP ĐẶT BỔ SUNG 2 CAMERA IP + HỆ THÔNG CAMERA FULL HD NÂNG TOÀN BỘ HỆ THỐNG 102 CAMERA TẠI PART HYATT HOTEL_Date: 12-05-2016 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét