Thứ Ba, 12 tháng 1, 2016

LẮP ĐẶT CAMERA, NÂNG CẤP HỆ THỐNG GHI HÌNH FULL HD TẠI: TRẠI GÀ TÂY NINH_Date: 08-01-2016

LẮP ĐẶT CAMERA,  NÂNG CẤP HỆ THỐNG GHI HÌNH FULL HD TẠI: TRẠI GÀ TÂY NINH_Date: 08-01-2016


Cảm ơn Các Anh Em Kỹ Thuật tổ thi công, lắp đặt công trình này đã làm việc nổ lực để công trình hoàn thành đúng tiến độ và đưa hệ thống đi vào sử dụng theo đúng yêu cầu của khách hàng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét