Thứ Hai, 28 tháng 12, 2015

LẮP ĐẶT 16 CAMERA TẠI CTY XĂNG DẦU DƯƠNG ĐÔNG XUYÊN Á_Date: 21-12-2015

LẮP ĐẶT 16 CAMERA TẠI CTY XĂNG DẦU DƯƠNG ĐÔNG XUYÊN Á_Date: 21-12-2015
Cảm ơn Các Anh Em Kỹ Thuật tổ thi công, lắp đặt công trình này đã làm việc nổ lực để công trình hoàn thành đúng tiến độ và đưa hệ thống đi vào sử dụng theo đúng yêu cầu của khách hàng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét